Avainsanatutkimus

Julkaistu 30.12.2020
Heikki Kujala

Avainsanatutkimus on hakukoneoptimoinnin prosessi, jossa listataan ne yksittäiset sanat ja useammista sanoista koostuvat lausekkeet, joilla haluttaisiin verkkosivujen löytyvän Googlesta ja muista hakukoneista. Avainsanatutkimus on tärkeä osa hakukoneoptimointia, joidenkin hakukoneoptimoinnin spesialistien mielestä jopa kaikkein tärkein vaihe hakukoneoptimoinnissa.

Avainsanatyökalut

Google Search Console

Google Search Console poikkeaa muista työkaluista. Google toimittaa itse web-sivuston avainsanoihin liittyvän datan Search Consolessa. Google Search Consolesta ei ole hyötyä uusien avainsanojen etsimisessä.

Google Keyword Planner

Google Keyword Planner on ehkä tunnetuin avainsanatyökalu. Se kuuluu Google Ads:iin, jota käytetään hakusanamainontaan. Keyword Planner antaa usein vähemmän ehdotuksia kuin muut työkalut, koska se on suunnattu mainostajille, ei hakukoneoptimointiin. Googlen mielestä monet termit eivät sovi mainostamiseen, joten ne eivät myöskään tule vaihtoehtoina näkyviin. Google Keyword Planner antaa dataa hakumääristä ja klikkauskohtaisista hinnoista jolloin se auttaa myöhemmin avainsanatutkimuksen aikana.

Google Trends

Google Trends on työkalu, jolla voidaan tutkia Googlella tehtyjen hakujen trendejä. Se siis näyttää mitä asioita ihmiset ovat globaalisti hakeneet ja kuinka näiden hakujen suosio on kehittynyt. Google Trendsin avulla voidaan tutkia mitä vain hakutermejä halutulta ajanjaksolta. Näin siitä tulee todella tehokas työkalu hakukoneoptimointiin ja suosittujen aiheiden ideointiin.

SEMrush

SEMrush on yksi suosituimmista hakukoneoptimoinnin työkaluista. Sitä on kehitetty vuodesta 2008. Yrityksen mukaan sillä on yli 5 miljoonaa käyttäjää.

SEMrushilla voi:

 • tehdä hakukoneoptimoinnin auditointia
 • tehdä avainsanatutkimusta
 • tarkistaa avainsanojen sijoituksia
 • tarkistaa ulkoisia linkkejä
 • tehdä kilpailija-analyysiä

SEMrush voi antaa antaa avainsanaehdotuksia kirjoitettujen lauseiden perusteella, joita voidaan käyttää pohjana blogikirjoitusten kirjoittamiselle. Se kertoo myös kuinka kilpailtu ko. avainsana on. SEMrush lisäksi osaa ehdottaa web-sivustoja, joita kannattaa lähestyä, jotta saadaan ulkoisia linkkejä. Sen avulla voidaan lisäksi tehdä hakukoneoptimoinnin auditointia eli selvittää mitä teknisiä parannuksia voidaan tehdä.

Avainsanatutkimuksen tekeminen

Avainsanojen etsiminen:

 • Luettelon tekeminen yrityksen kannalta relevanteista aihealueista
 • Aihealueiden liittäminen potentiaalisiin avainsanoihin
 • Aihealueisiin liittyvien hakutermien tarkempi tutkiminen
 • Yksittäisten avainsanojen ja monen sanan yhdistelmien huomioiminen
 • Pitkän hännän avainsanat
 • Kilpailijan avainsanat

Luettelon tekeminen yrityksen kannalta relevanteista aihealueista

Aluksi kannattaa valita yrityksen liiketoiminnan kannalta relevantteja sanoja, jotka eivät ole liian yleisluontoisia. Yleisluontoisten sanojen ongelma on, että ei ei tiedetä mitä tuotetta tai palvelua tiedon etsijä on tarkoittanut. Esimerkiksi on sanoja, jotka viittaavat sekä kuluttajille että yrityksille tarkoitettuihin tuotteisiin. Jos yritys on keskittynyt puhtaasti kuluttajiin, ei kannata kilpailla hakukoneoptimoinnissa yrityksiin keskittyneisiin toimijoiden kanssa.

Toinen yleinen ongelma ovat sanat, jotka voivat viitata moneen toimialaan. Tässä tapauksessa jouduttaisiin kilpailemaan kokonaan toisella toimialalla toimivien yritysten kanssa. Sanojen kohdentamiseen ja valintaan kannattaa siis varata riittävästi aikaa.

Aihealueiden liittäminen potentiaalisiin avainsanoihin

Aihealueet kannattaa eritellä toisistaan, jotta potentiaaliset avainsanat eivät mene sekaisin toisten aihealueiden avainsanojen kanssa. Lisäksi avainsanoja etsiessä kannattaa miettiä, ovatko ne sellaisia avainsanoja, jotka vastaavat käyttäjien haun motiivia vai eivät.

Aihealueisiin liittyvien hakutermien tarkempi tutkiminen

Kannattaa hyödyntää Googlen hakukentän ennakoivia ehdotuksia suositeltavista termeistä, joilla muut käyttäjät hakevat tai ovat hakeneet lähiaikoina. Tällä tavalla voidaan saada uusia avainsanoja. Joissakin avainsanatyökaluissa on tämä toiminto.

Yksittäisten avainsanojen ja usean sanan yhdistelmien huomioiminen

Useasta avainsanasta koostuvien lauseiden tai sanojen yhdistelmien merkitys hakukoneoptimoinnissa on kasvanut kilpailun kasvaessa erityisesti englanninkielisissä hauissa. Syy on se, että yksittäiset sanat ovat niin kilpailtuja englanninkielisessä haussa, että niistä ei ole kannattavaa kilpailla. Usean sanan yhdistelmät koostuvat usein kolmesta tai useammasta sanojen yhdistelmästä.

Suomenkielisessä hakukoneoptimoinnissa hakuja on suhteessa englanninkieliseen niin vähän, että suurinta osaa yli kolmen sanan yhdistelmistä ei ole kannattavaa edes optimoida, koska niillä ei ole tarpeeksi hakuja kuukaudessa suhteessa englanninkielisiin avainsanoihin. Suomenkielisestä hausta löytyy helpommin kahden sanan yhdistelmiä, jotka voivat olla samalla sekä kannattavia että vähän kilpailtuja.

Pitkän hännän avainsanat

Olisi kiva pärjätä avainsanoilla, joilla on 50 000 hakua kuukaudessa, mutta todellisuudessa nämä suositut hakutermit muodostavat vain murto-osan kaikista suoritetuista hauista. Tämän takia kannattaa huomioida pitkän hännän avainsanat.

Pitkän hännän avainsanat ovat avainsanoja, joita ei haeta yleensä yhtä paljon kuin muita suosittuja termejä, koska ne ovat hyvin spesiaaleja. Useimmat pitkän hännän avainsanat muodostuvat vähintään kolmesta sanasta. Kuitenkaan pituus itsessään ei määritä, pidetäänkö avainsanaa pitkä häntäisenä vai ei. Pitkän hännän avainsanat saavat nimensä Googlen hakutulosten kaaviosta. Muutamia termejä (kaavion “pää”) haetaan usein, mutta suurin osa hauista (kaavion “pyrstö”) on pidempiä ja hämärämpiä avainsanoja. Yksittäisellä pitkän hännän avainsanalla ei haeta paljon, mutta yhdessä ne muodostavat suurimman osan hakuliikenteestä.

Miksi pitkän hännän avainsanat ovat avainasemassa liikenteen ja tulosten lisäämisessä?

Keskittymällä pitkän pitkän hännän avainsanoihin päähakusanojen sijaan, saadaan todennäköisemmin mukaan kävijöitä, jotka ovat kiinnostuneita sivustosta, tuotteista tai palvelusta monista syistä.

 • Sijoituksen saaminen on helpompaa vähäisemmän kilpailun vuoksi.
 • Kohdennettu yleisö tietää mitä etsii, ovat valmiita tekemään ostopäätöksen.
 • Mainostaminen on halvempaa ja kohdistetumpaa.

Työkalut pitkän hännän avainsanojen etsimiseen

SEMrushissa on työkaluja pitkän hännän avainsanojen löytämiseen.

 • Keyword Magic Tool:issa syötetään avainsanat ja valitaan maa,ja SEMrush tarjoaa luettelon avainsanoista, joissa voit muokata hakutyyppiä laaja-, ilmaisu-, tarkka- tai aiheeseen liittyvillä avainsanoilla.
 • Topic Research Tool:issa voidaan etsiä pitkän hännän avainsanoja ja työkalu palauttaa kokoelman aiheista.
 • Keyword Gap Tool:issa lisätään oma verkkotunnus ja maksimissaan 4 kilpailijaa kerrallaan ja työkalu näyttää avainsanat, mihin molemmat sijoittuvat ja avainsana sijoituksen Google hakutuloksissa (SERP).

Avainsanatutkimuksen tekeminen verkkokaupoissa

Verkkokauppojen avainsanatutkimuksessa kannattaa keskittyä tuotteisiin liittyviin avainsanoihin. On suositeltavaa priorisoida etusivu, tuotteiden kategoriat ja blogin sisältö varmistaen, että avainsanoilla on riittävästi hakuja, ja ne ovat relevantteja, eivätkä liian hankalia optimoinnin tekemiselle.

Kilpailijan avainsanat

On hyödyllistä selvittää kilpailijan avainsanat. Ensinnäkin voidaan hyödyntää kilpailijoiden menetettyjä mahdollisuuksia. Toiseksi voidaan kilpailla kilpailijoiden toimivalla avainsanoilla.

Avainsanojen käyttäminen

Sisällön suunnittelun lähtökohta on, että jokaiselle palvelulle tai tuotteelle tehdään oma sisältösivu. Täten jokaiselle sivulle ja artikkelille suunnitellaan omat avainsanansa.

Kuitenkaan yksittäistä sivua ei kannata optimoida vain yhdelle avainsanalle vaan sivulla kannattaa käyttää myös muita aihepiiriin tiiviisti liittyviä käsitteitä ja esimerkiksi tärkeimmän avainsanan synonyymejä.