Googlen algoritmin päivitykset vuonna 2022

Julkaistu 22.1.2023
Heikki Kujala

Google teki vuonna 2022 10 vahvistettua päivitystä algoritmiinsa. Ensimmäinen helmikuun päivitys koski tietokoneiden käyttäjäkokemusta ja viimeinen joulukuussa spämmilinkkejä.

KuukausiPäivitys
helmikuutietokoneiden käyttäjäkokemuksen päivitys
maaliskuutuotearvostelujen päivitys
toukokuuydinalgoritmin päivitys
heinäkuutuotearvostelujen päivitys
elokuuhyödyllisen sisällön päivitys
syyskuuydinalgoritmin päivitys
syyskuutuotearvostelujen päivitys
lokakuuspämmin päivitys
joulukuuhyödyllisen sisällön päivitys
joulukuuspämmilinkkien päivitys

Helmikuussa tietokoneiden käyttäjäkokemuksen päivitys

Google julkaisi vuonna 2021 web-sivun käyttäjäkokemuksen päivityksen kännyköille. Vuonna 2022 helmikuussa Google julkaisi vastaavan päivityksen tietokoneille. Keskimäärin muutokset eivät olleet isoja. Kuitenkin joidenkin web-sivustojen, joiden avainsanojen sijoitukset olivat aiemmin hyviä, avainsanojen sijoitukset laskivat.

Maaliskuussa tuotearvostelun päivitys

Googlen tuotearvostelujen algoritmipäivitykset on suunniteltu palkitsemaan korkealaatuisia arvosteluja, joissa tuotetta on testattu perusteellisesti. Heikkolaatuiset tuotearvostelut sisältävät ohutta sisältöä, joka sisältää lähinnä tiivistetysti valmistajan web-sivustolta löytyvät tiedot. Tuotetietojen päivitykset eivät koske verkkokauppojen asiakkaiden kirjoittamia arvosteluja.

Tämän tuotearvostelujen päivityksen perimmäisenä tavoitteena oli palkita web-sivustoja, jotka tarjoavat pelkän kulutustavaroiden mallipohjan mukaisen arvostelun, joissa kannustetaan ostamaan tytäryhtiön verkkokaupasta.

Paras käytäntö tämän päivityksen jälkeisissä tuotearvosteluissa

 • Valmistajan teknisten tuotetietojen lisäksi kerrotaan tuotteen edut ja haitat sekä vertailut saman tuotteen edellisen sukupolven versioon.
 • Todiste henkilökohtaisesta kokemuksesta tuotteesta, joka vahvistaa arvostelun aitouden, mieluiten videon tai äänitallenteen avulla.
 • Useita linkkejä eri verkkokauppoihin kuluttajien valinnan mahdollisuuksien parantamiseksi, ei pelkästään linkkiä Amazoniin.
 • Vertailut kilpaileviin tuotteisiin, joissa selitetään, kuinka arvioitu tuote pärjää kilpailijoita vastaan.

Tuotearvostelujen päivitys ei rankaise sivustoja, jotka eivät ole noudattaneet näitä käytäntöjä. Yksityiskohtaisempia tietoja tarjoavat web-sivustot nousivat hakutuloksissa.

Toukokuussa ydinalgoritmin päivitys

Toukokuun päivitys vaikutti negatiivisesti affiliate-markkinointia eli kumppanuusmarkkinointia varten tehtyihin web-sivustoihin.

Päivitys vaikutti tietokoneilla eniten

 • kiinteistönvälitys
 • kirjat ja kirjallisuus
 • harrastukset ja vapaa-aika
 • matkustaminen
 • eläimet ja lemmikkieläimet

Päivitys vaikutti kännyköissä eniten

 • kiinteistönvälitys
 • eläimet ja lemmikkieläimet
 • harrastukset ja vapaa-aika
 • kirjat ja kirjallisuus
 • terveys

Heinäkuussa tuotearvostelun päivitys

Heinäkuun päivitys oli pieni ja sillä oli vähäisiä vaikutuksia

Elokuussa hyödyllisen sisällön päivitys

Google julkaisi 25.8.2022 Helpful Content -nimisen päivityksen eli hyödyllisen sisällön. Se koskee web-sivustoja, joissa on suhteellisen paljon hyödytöntä sisältöä ja sisältö on kirjoitettu ihmisten sijaan hakukoneille. Elokuun päivitys koski vain englanninkielistä sisältöä ja laajeni koskemaan kaikkia kieliä joulukuussa.

Googlen mukaan algoritmin päivitys saattaa koskea seuraavia aihepiirejä

 • verkkokurssien materiaalit
 • taide ja viihde
 • ostokset
 • tekniikka

Tämä johtuu siitä, että näistä aihepiireistä kirjoitettu sisältö on pääsääntöisesti kirjoitettu enemmän hakukoneille kuin ihmisille.

Ohjeita sisällön kirjoittamiseen

 • Kannattaa keskittyä web-sivuston pääaiheeseen, ei laajentaa tarpeettomasti muihin aihepiireihin.
 • Kannattaa kirjoittaa aiheesta, josta on syvällistä empiiristä kokemusta.
 • Useampaa web-sivustoa ei kannata yhdistää yhdeksi mikäli lopputulos on web-sivusto, jolla ei ole teemaa.
 • On tärkeää huomioida luettavuus, tekstin sujuvuus, oikeakielisyys jne.
 • On tärkeää varmistaa, että sisältö on relevantti, jos kyse on esimerkiksi huhusta, se pitää ilmaista selkeästi.

Syyskuu

Tuotearvostelun päivitys

Syyskuun tuotearvostelujen algortimin päivitys koski vain englanninkielisiä tuotearvosteluja. Päivitysten tulosten analysointi on haastavaa useiden peräkkäisten algortimipäivitysten takia.

Google julkaisi elokuusta syyskuuhun kolme merkittävää algoritmin päivitystä lähes samanaikaisesti: hyödyllinen sisältö, tuotearvostelut ja ydinalgoritmin päivityksen. Google totesi hieman ironisesti kesken päivitysten, että he yrittävät olla käynnistämättä suuria päivityksiä samanaikaisesti auttaakseen luojia ymmärtämään paremmin niiden muuttumisen vaikutuksia ja tuloksia. Hyödyllisen sisällön päivityksen päättymisestä meni vain kahdeksan päivää ydinalgoritmin päivitykseen, yhtä vähän oli ydinalgoritmin päättymisen ja tuotearvostelujen päivitysten alkamisen välillä. Tämän takia näiden päivitysten analysointi on haasteellista.

Ydinalgoritmin päivitys

Syyskuun päivitys vaikutti eniten

 • verkkoyhteisöt
 • harrastukset ja vapaa -aika
 • eläimet ja lemmikkieläimet
 • kauneus ja kuntoilu
 • pelit

Toukokuun päivitys vaikutti eniten kiinteistönvälitys ja matkailusivustoihin. Syyskuun päivitys vaikutti päinvastoin kaikkein vähiten niihin.

Lokakuussa spämmin vastainen päivitys

Google julkaisi lokakuussa spämmin vastaisen päivityksen, joka oli jatkoa hyödyllisen sisällön päivitykselle. Päivityksen aikana potentiaalisesti spämmiä sisältäviä sivustoja rangaistiin vakavasti tiputtamalla avainsanojen sijoituksia merkittävästi ja jossain tapauksissa web-sivusto poistettiin Google-hausta kokonaan. Google hyödyntää spämmin vastaisessa taistelussa kehittämäänsä SpamBrain-nimistä tekoälyä käyttävää järjestelmää.

Päivityksen näkyvimmät tavoitteet olivat:

 • ohut merkityksetön sisältö hakutermille, varsinkin automaattisesti generoitu sisältö
 • hakkeroidut web-sivustot, joissa on haittaohjelmia tai epärelevantteja uudelleenohjauksia.
 • piilotetut linkit tai liialliset, toisiinsa liittymättömät linkit affiliate-sivustoille
 • keinotekoinen, koneilla tuotettu kävijäliikenne

SpamBrain

Google otti käyttöön vuonna 2018 SpamBrain-nimisen tekoälyä hyödyntävän spämmin estämisen järjestelmän ja kehittää sitä jatkuvasti. Vaikka SpamBrain on siis ollut käytössä useita vuosia, Google nimesi sen ensimmäistä kertaa vuonna 2022. SpamBrain tunnisti vuonna 2021 6-kertaa enemmän spämmisivustoja kuin vuonna 2020 vähentäen spämmiä 70% ja lisäten 99% enemmän hakuja ilman spämmiä.

Joulukuu

Hyödyllisen sisällön päivitys

Google julkaisi toisen hyödyllisen sisällön algoritmin päivityksen 5.12.2022. Se vaikuttaa kaikkiin kieliin, ei vain englantiin. Järjestelmä on päivitetty lisäsignaaleilla, jotta Google voi tunnistaa enemmän sisältöä, joka on luotu ensisijaisesti hakukoneille, ei ihmisille. Google kertoi, että sillä on jatkuva pyrkimys vähentää heikkoa sisältöä ja helpottaa relevantin sisällön löytämistä. On siis mahdollista, että Google julkaisee tällaisia algoritmipäivityksiä jatkossakin.

Spämmilinkkien päivitys

Google pyrki tällä päivityksellä poistamaan hyödyn niiltä linkeiltä, joita se pitää spämminä ja rikkovat Googlen ohjeita. Google käytti tämän päivityksen yhteydessä ensimmäistä kertaa SpamBrainia linkkeihin.