Google uudelleenkirjoittaa titlejä

Julkaistu 17.11.2021
Heikki Kujala

Google teki 16.8.2021 algoritmin päivityksen, jonka myötä Google uudelleenkirjoittaa titlejä hakutuloksissa. Seuraavia asioita käytetään titlejen uudelleenkirjoittamiseen:

 • sisältö title-tagissa
 • sivun tärkein visuaalinen otsikko
 • otsikot, kuten h1-pääotsikko
 • muu suuri sisältö sivulla
 • muu teksti sivulla
 • linkin ankkuriteksti sivulla

Kuinka Google muuttaa titlejä?

 • yksinkertainen katkaisu
 • monimutkainen katkaisu
 • lyhennelmän uudelleenkirjoittaminen
 • avainsanojen tarpeeton toistaminen
 • brändin lisääminen
 • brändin poistaminen
 • title on liian lyhyt
 • relevanttiuteen liittyvät asiat
 • hakuun perustuvat uudelleenkirjoitukset

Yksinkertainen katkaisu (…)

Jos title on liian pitkä, voi Google yksinkertaisesti katkaista titlen laittamalla loppuun 3 pistettä (….).

Monimutkainen katkaisu (…)

Tässä tapauksessa Google lyhentää titleä laittamalla loppuun ennen web-sivuston nimeä 3 pistettä (…).

Lyhennelmän uudelleenkirjoittaminen

Tässä tapauksessa uuden titlen teksti on otettu alkuperäisen titlen keskimmäisestä tekstistä.

Avainsanojen tarpeeton toistaminen

Tässä tapauksessa toistetaan tarpeettomasti yksittäistä avainsanaa 1 – 3 kertaa.

Brändin lisääminen

Tässä tapauksessa titleen lisätään tuotemerkki.

Brändin poistaminen

Tässä tapauksessa Google poistaa brändin titlestä, tarkalleen ottaen laittaa titlen alkuun tai loppuun. Tämä muistuttaa lyhennelmän uudelleenkirjoittamista.

Title on liian lyhyt

Jos title on liian lyhyt, Google voi lisätä siihen tekstiä esim. h1-pääotsikosta.

Relevanttiuteen liittyvät asiat

Google voi muokata titleä, jos se ei ole relevantti. Esimerkki: title on pelkästään “etusivu” eli geneerinen, ei kerro mitään sivun sisällöstä.

Tarpeettomat superlatiivit

Google voi muokata titleä, jos se sisältää tarpeettomia superlatiiveja kuten sana “paras”.

Hakuun perustuvat uudelleenkirjoitukset

Ennen 16.8 algoritmin päivitystä Google muutti titlejä enemmän reaaliaikaisesti vastaamaan hakuja. Tämän titlejen muokkaamiseen liittyvän algoritmipäivityksen myötä, Google tekee tätä entistä vähemmän.

Kuinka estää uudelleenkirjoittaminen?

Merkkimäärän huomioiminen

Kannattaa pitää titlen pituus korkeintaan 60 merkissä, jotta Google ei muokkaa sitä.

Vältä tarpeetonta avainsanojen toistamista

Yksinkertaisesti kannattaa välttää avainsanojen tarpeetonta toistamista titlessä.

Kirjoita tiedon etsijöille

Kannattaa huomioida tiedon etsijät, laittaa sellaisia titlejä, jotka kuvaavat sivun sisältöä.