Googlen merkittävät algoritmin päivitykset

Julkaistu 23.7.2021
Heikki Kujala

Google päivittää algoritminsa tuhansia kertoja vuodessa. Suurin osa näistä Googlen algoritmin päivityksistä on vähäisiä ja huomaamattomia, mutta ainakin kerran vuodessa on merkittävä päivitys, joka muuttaa tapaa, jolla web-sivustot luokitellaan ja näytetään Googlen hakutuloksissa (SERP). Tämä opas kertoo Googlen merkittävimmistä ydinalgoritmin päivityksistä viimeisten 20 vuoden ajalta.

Florida – 16.11.2003

 • Florida oli Googlen kaikkien aikojen ensimmäinen algoritmin päivitys ikinä.Päivitys vaikutti hakutuloksissa eniten vähittäiskaupan web-sivustoihin.
 • Tähän sisältyivät hotellit, vaatteet, korut ja yritykset, joissa oli kaupankäyntiin liittyviä avainsanoja ja joilla haettiin paljon tietoa.
 • Ne kaikki käyttivät avainsanojen taktiikkaa, jota pidetään nykyään spämmäämisenä
 • Kyseiset sivustot käyttivät avainsanojen tarpeetonta toistamista kaikkialla. myös niin, että fontti ja taustaväri oli sama.

Jagger – loka- ja marraskuu 2005

 • Syyskuussa 2005 Google aikoi ottaa käyttöön seuraavan suuren algoritmipäivityksen, ja se valmistui vasta lokakuussa 2005.
 • Hakukoneoptimoinnin yhteisö antoi epävirallisen nimen Jagger päivitykselle, koska The Rolling Stones soitti tuolloin Las Vegasissa.
 • Se vaikutti ensisijaisesti uudempiin web-sivustoihin, mikä sai ihmiset uskomaan, että Google suosisi vakiintuneita sivustoja ja näkyvämpiä tuotemerkkejä.
 • Jagger ei kuitenkaan suosinut tiettyjä web-sivustoja iän tai yrityksen koon perusteella, vaan se teki kannattamattomaksi mustahattu hakukoneoptimoinnin tekemistä kuten spämmilinkkejä.

Big Daddy – 29.3.2006

 • Joulukuussa 2005 Googlen web-sivuston spämmin vastaisen tiimin päällikkö Matt Cutts ilmoitti seuraavasta suuresta Googlen algoritmin päivityksestä etukäteen, jota ei ollut tapahtunut aiemmin.
 • Paitsi että Matt Cutts ilmoitti päivityksen olevan tulossa, hän pyysi myös hakukoneoptimoinnin ammattilaisia testaamaan sen.
 • He antoivat päivitykselle nimen Big Daddy, joka hyväksyttiin ja otettiin käyttöön tammikuusta 2006 maaliskuuhun 2006.
 • Big Daddy -päivitys oli jatkoa edelliselle Jagger-päivitykselle, joka käsitteli spämmilinkkejä.
 • Big Daddy rankaisi sivustoja huonolaatuisilla saapuvilla ja lähtevillä linkeillä parantaakseen Googlen hakutulosten laatua.
 • Eniten kärsivät web-sivustot, joilla oli uusi verkkotunnus ja linkittäminen ei ollut luonnollista

Vince – 18.1.2009

 • Vince-päivitys nimettiin Googlen insinöörin mukaan.
 • Suuret tuotemerkit, joilla oli kivijalkamyymälöitä hyötyivät Vince-päivityksestä.
 • Niiden avainsanoilla, joilla oli paljon hakuja kuukaudessa, sijoitukset paranivat merkittävästi yhtäkkiä.
 • Googlen tuolloisen toimitusjohtajan Eric Schmidtin mukaan Vince-päivitys oli muutos luottamukseen palauttamiseen: “Tuotemerkit ovat ratkaisu, ei ongelma. Tuotemerkit ovat tapa tehdä likakaivosta selvää.”

May Day – 28.4.2010

 • May Day -päivitys otettiin käyttöön globaalisti 8. 4 – 3. 5.2010, mihin pohjautuu sen nimi.
 • May Day -päivityksestä ei ilmoitettu välittömästi, mutta Google väitti myöhemmin, että päivityksessä oli kyse sen hakutulosten laadusta.
 • May Day -päivityksellä oli valtava vaikutus ns. pitkän hännän avainsanoihin, kun taas lyhyen hännän avainsanoihin se vaikutti vähän.
 • Pitkän hännän avainsanat etenkin ne, joissa on kolme ja neljä sanaa, ovat parhaita avainsanoja.
 • Tämän algoritmin päivityksen on tarkoitus parantaa hakutulosten laatua.
 • Jotta tämä tapahtuisi, sivun laatu arvioidaan uudelleen niissä hakukyselyissä, joissa on useampi sana..
 • Sivut, jotka eivät tarjoa ainutkertaista sisältöä tai joissa sisältö on ei ole hyödyllistä pitkän hännän avainsanoissa, poistetaan hakutuloksista tai tarkemmin sanottuna siirretään hakutuloksissa viimeiseksi.

Caffeine – 8.6.2010

 • Seuraava iso algoritmin päivitys julkaistiin kesäkuussa 2010, mutta se oli niin merkittävä muutos, että hakukoneoptimoinnin ammattilaisilla oli kuukausia aikaa testata sitä ennen julkaisua.
 • Caffeine eli kofeiini nimettiin niin, koska se koski ajantasaista tietoa ja nopeutta.
 • Se ei kuitenkaan vaikuttanut moniin web-sivustoihin heti, koska päivitys oli pikemminkin indeksointiin liittyvä muutos kuin algoritmiin.
 • Se päivitti tapaa, jolla Google indeksoi verkkosivustoja ja Google pystyi nyt löytämään ja luokittelemaan tuoretta sisältöä sekunneissa.

Panda – 24.2.2011

 • Panda-algoritmipäivitys määritti ns. laatupisteet web-sivustoille.
 • Tätä pistemäärää käytettiin sitten sijoitustekijänä.
 • Aluksi Pandan vaikutukset olivat lieviä, mutta tammikuussa 2016 se sisällytettiin pysyvästi Googlen ydinalgoritmiin.
 • Siitä lähtien päivitysten käyttöönotto on yleistynyt, joten sekä Panda-rangaistukset että palautukset tapahtuvat nyt nopeammin.

Penguin – 24.4.2012

 • Google Penguinin tavoitteena oli luokitella sivustot, joiden ulkoiset linkit näyttivät luonnottomilta.
 • Musta hattu hakukoneoptimoinnisssa laitetaan paljon ulkoisia linkkejä riippumatta siitä, onko kyseinen verkkotunnus korkealaatuinen vai ei.
 • Penguin-päivitys rankaisi tätä käytäntöä ja vaikutti negatiivisesti web-sivustoihin, joilla oli heikkolaatuisia linkkejä.

Hummingbird – 22.8.2013

 • Hummingbird-algoritmi auttoi Googlea tulkitsemaan hakukyselyjä paremmin ja tarjoamaan tuloksia, jotka vastasivat hakijan tarkoitusta (toisin kuin kyselyn yksittäiset termit).
 • Vaikka avainsanat ovat edelleen tärkeitä, Hummingbird-algoritmi antoi sivulle mahdollisuuden sijoittua kyselyyn, vaikka se ei sisältänyt tarkkoja hakijan kirjoittamia sanoja.
 • Tämä saavutettiin luonnollisen kielenkäsittelyn avulla, joka perustuu piilevään semanttiseen indeksointiin, esiintyviin termeihin ja synonyymeihin.

Mobiili – 21.4.2015

 • Tämä ja sitä seuraavat mobiilihakupäivitykset (2018, 2020) ovat siirtäneet painopisteen työpöydältä verkkosivustosi mobiiliversioon.
 • Nykyään Google sijoittaa kaikki verkkosivustot sen perusteella, kuinka nopeita ja käyttäjäystävällisiä niiden mobiiliversiot ovat.

RankBrain – 26.10.2015

 • RankBrain on osa Googlen Hummingbird-algoritmia.
 • Tämä koneoppimisen järjestelmä auttoi Googlea ymmärtämään kyselyjen merkityksen ja tarjoamaan parhaiten vastaavia hakutuloksia vastauksena näihin kyselyihin.
 • Google kutsuu RankBrainia kolmanneksi tärkeimmäksi sijoitustekijäksi.
 • Vaikka emme tiedä tarkkaa kaavaa tämän suuren päivityksen takana, yksimielinen mielipide on, että RankBrain on vastuussa käyttäjän Google-hakutulosten mukauttamisesta.
 • Pohjimmiltaan Google ylittää henkilön hakukyselyn ja ottaa huomioon laajemman kontekstin, kuten synonyymit, implisiittiset sanat ja käyttäjän henkilökohtaisen hakuhistorian.

Possum – 1.9.2016

 • Possum luotiin monipuolistamaan paikallisia sijoituksia ja painottamaan hakijan sijaintia aiempaa enemmän.
 • Mitä lähempänä yrityksen osoitetta ollaan, sitä todennäköisemmin se näkyy hakutuloksissa, jos se vastaa kyselyä edellyttäen, että hakukoneoptimointi on tehty hyvin.
 • Lisäksi Possum lisäsi paikallisten hakutulosten valikoimaa käyttäjän erityisten avainsanojen ja avainsanojen järjestyksen perusteella.
 • Possum voi myös hyödyttää yrityksiä kaupungin rajojen ulkopuolella missä käyttäjä sijaitsee.
 • Ennen päivitystä Google ei sisällyttänyt yrityksiä, jotka sijaitsevat kaupungin rajojen ulkopuolella, vaikka yritys olisikin kohtuullisen käyttäjän kantaman sisällä.
 • Possumin myötä näillä yrityksillä on nyt paremmat mahdollisuudet sijoittua paikalliseen hakuun, vaikka yritys itse ei olisikaan samalla postinumerolla kuin käyttäjä.

Medic – 4.5.2018

 • Medic -päivitys vaikutti voimakkaasti lääketieteellisiin web-sivustoihin sekä muihin elämää muuttaviin päätöksiin kuten talous, laki ja koulutus.
 • Vaikka ei ole virallisesti vahvistettu, Googlen edustajat ovat vihjanneet, että päivityksessä otettiin käyttöön osa E-A-T: n (asiantuntemus, auktoriteetti, luottamus) signaaleista Quality Rater Guidelines -asiakirjasta.

Bert – 22.10.2019

 • Nimi BERT on lyhenne sanoista “Bidirectional Encoder Representations from Transformers”.
 • Tämä algoritmin päivitys käytti luonnollisen kielenkäsittelyn tekniikaa hakukyselyjen ymmärtämiseen, tekstien tulkintaaan ja asioiden välisen suhteiden tunnistamiseen.
 • Tämä on jatkoa aiemmille Panda-, Hummingbird- ja RankBrain- päivityksille, siirrytään pois yksittäisistä avainsanoista, ymmärretään konteksti.

Sivun käyttäjäkokemuksen päivitys – 15.6.2021 –

 • Yleisesti ottaen sivun käyttäjäkokemuksen päivitys tarkoittaa, että Google ottaa huomioon entistä kokonaisvaltaisemmin sivun käyttökokemuksen huomioon.
 • Sivun käyttökokemuksen päivitys mittaa lataamisen ajan, kuinka nopeasti sivu on interaktiivinen ja kuinka paljon asettelu muuttuu lataamisen aikana.
 • Sivukokemuksen päivitys tarjoaa asteittaisen käyttöönoton vuoteen 2021 saakka uuden sijoitussignaalin, joka sisältää “mittarit, jotka mittaavat todellisen käyttökokemuksen lataamisen suorituskykyä, vuorovaikutteisuutta ja visuaalista vakautta”.
 • Tässä päivityksessä olemassa olevat sivun käyttäjäkokemuksen signaalit yhdistetään Core Web Vitalsiin, joka kertoo todellisesta käyttäjäkokemusta.
 • Google toteaa, että nämä uudet sivuston käyttäjäkokemuksen faktorit eivät vieläkään ole niin tärkeitä kuin relevantti sisältö.

MUM – julkaistaan alkuvuonna 2022

 • MUM on lyhenne sanoista MultiTask Unified Model.
 • Se on tapa vastata monimutkaisiin kysymyksiin, joihin ei voida vastata vain muutamalla lauseella Googlen haun katkelmassa (featured snippet).
 • Google pitää MUM:ia merkittävänä tapahtumana hakutekniikoiden kehityksessä, virstanpylväänä, joka on 1000-kertaa voimakkaampi kuin Bert-algoritmi.
 • MUM voi löytää vastauksia kysymyksiin kuvien ja tekstien yhdistelmillä.