Staattisen web-sivuston generaattorit

Julkaistu 24.3.2016
Heikki Kujala

Staattisen web-sivuston generaattoreista (Static Site Generator, SSG) on tulossa vähitellen tulossa valtavirran työkaluja web-sivustojen rakentamiseen.

Mikä on staattisen web-sivuston generaattori?

 • Staattisen web-sivuston generaattori (Static Site Generator, SSG) on käsinkirjoitetun staattisen web-sivuston ja julkaisujärjestelmää käyttävän web-sivuston välimuoto.
 • Sivusto kehitetään työasemassa tai kehityspalvelimella ja generoidaan staattisiksi html-tiedostoiksi, jotka siirretään julkiselle web-palvelimelle.
 • Tunnettuja SSG:tä ovat Jekyll, Hugo ja Pelican ja Metalsmith.

Hyvät puolet

 • joustavuus
 • parempi suorituskyky
 • vähemmän palvelinpuolen riippuvaisuuksia
 • parempi luotettavuus
 • ylivoimainen tietoturva

Joustavuus

 • Julkaisujärjestelmän käyttäminen rajoittaa tyypillisesti vaihtoehtoja, koska data yleensä sidotaan tietokannan määrättyyn kenttään.
 • Jos julkaisujärjestelmää käyttävälle sivustolle halutaan esimerkiksi Twitter vimpain tietyille sisältösivuille, normaalisti vaaditaan liitännäinen jne.
 • Staattista web-sivustoa käyttävää sivustossa käyttöliittymäelementti voidaan laittaa suoraan tiedostoon. On hyvin vähän rajoituksia.

Parempi suorituskyky

 • Monissa julkaisujärjestelmissä on sisäänrakennettuna tai lisäosana välimuistin hallinta, jotta sisältösivut latautuisivat mahdollisimman nopeasti. Kuitenkin niiden käyttäminen vaatii ylimääräistä työtä.
 • Staattisissa sivustoissa ei tarvitse käyttää erillistä välimuistia, koska ne ovat vakiona optimaalisessa muodossa.
 • Staattiset web-sivustot kuormittavat palvelinta paljon vähemmän kuin julkaisujärjestelmää käyttävät sivustot.

Vähemmän palvelinpuolen riippuvaisuuksia

 • Hyvin moni julkaisujärjestelmä vaatii PHP-ohjelmointikielen tuen, MySQL-tietokantatuen jne.
 • Staattinen web-sivusto voidaan hostata millä tahansa palvelimella.

Parempi luotettavuus

 • Julkaisujärjestelmät ovat monimutkaisia. Esimerkiksi virheilmoitukset, että tietokantayhteyttä ei voida muodostaa ovat tavallisia.
 • Staattinen sivuston hostaaminen on vähemmän virheherkkää. Sivusto voi olla alhaalla ainoastaan palvelimesta johtuvan virheen takia.

Ylivoimainen tietoturva

 • Julkaisujärjestelmää käytettävät sivustot ovat alttiita hakkeroinnille.
 • Staattisia web-sivustoja ei edes teoriassa hakkeroida.

Huonot puolet

 • Opetteluun kuluva aika
 • Vähäinen suosio
 • Ei hallintapaneelia
 • Ei sovellu laajojen web-sivustojen hallintaan
 • Palvelinpuolen toiminnallisuuden puute

Opetteluun kuluva aika

 • Staattisen web-sivuston generaattorin käyttämiseen menee paljon aikaa, pitää lukea dokumentaatiota.
 • SSG:tä käytettäessä sivuston rakentaminen edellyttää käytännössä ohjelmointikykyä. Julkaisujärjestelmillä rakentaminen toimii parhaimmillaan asenne ja käytä –periaatteella.

Vähäinen suosio

 • On olemassa useita staattisen sivuston generaattoreita, mutta kaikkein suosituimmallakin on vähän käyttäjiä verrattuna julkaisujärjestelmiin.
 • Vähäinen suosio näkyy valmiiden teemojen määrässä, niitä on vähemmän kuin suosituille avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmille kuten WordPress tai Joomla.

Ei hallintapaneelia

Staattisen web-sivuston generaattori eivät tarjoa hallintapaneelia sisällön luomiseen ja päivittämiseen, jonka vuoksi sisällön vaatii enemmän osaamista kuin julkaisujärjestelmät

Ei sovellu laajojen web-sivustojen hallintaan

 • Staattisen web-sivustojen generaattoreilla on rajat kuinka isoihin web-sivustoihin ne käytännössä soveltuvat, ehkä pari sataa sisältösivua ja pari uutta sivua viikossa.
 • Rajat johtuvat prosessista. Ensin luodaan uusi sisältösivu ja sitten siirretään ftp:llä palvelimelle. Tämä ei ole niin suoraviivaisen helppoa kuin julkaisujärjestelmillä, menee enemmän aikaa.

Palvelinpuolen toiminnallisuuden puute

 • Staattisista web-sivusto puuttuu palvelinpuolen toiminnallisuus, esimerkiksi hakutoiminto ja yhteydenottolomakkeet.
 • Palvelinpuolen toiminnallisuuteen puutetta voi paikata kolmansien osapuolten palveluilla, esimerkiksi blogiin saa kommentoinnin ja sivustolle yhteydenottolomakkeen.

Yhteenveto

 • Staattisten web-sivuston generaattorit ratkaisevat vanhan aikaisen staattisen web-sivuston rakentamiseen liittyvät ongelmat.
 • SSG soveltuu web-sivustoihin, joissa on korkeintaan pari sataa sisältösivua ja viikossa tulee enintään lisää muutama uusi sivu.
 • SSG on tietoturvan kannalta täydellinen, ei mene aikaa järjestelmän ja laajennusten päivittämiseen.