Verkkokaupan hakukoneoptimointi

Julkaistu 7.12.2021
Heikki Kujala

Tämä verkkokauppojen hakukoneoptimoinnin opas sisältää kaikki huomioitavat asiat. Verkkokauppojen hakukoneoptimointi poikkeaa tietyltä osin normaalin web-sivuston hakukoneoptimoinnista. Hakukoneoptimoinnin oppaassa kerrotaan hakukoneoptimoinnista yleisellä tasolla.

Avainsanatutkimus

Kuten kaikkien web-sivustojen hakukoneoptimoinnin, myös verkkokauppojen hakukoneoptimointi alkaa avainsanatutkimuksesta. Käytännössä listataan kaikki sisältösivut ja etsitään jokaiselle avainsanalla oikea sisältösivu.

Tuotteisiin liittyvät avainsanat

Verkkokauppojen avainsanatutkimuksessa kannattaa keskittyä tuotteisiin liittyviin avainsanoihin. On suositeltavaa priorisoida etusivu, tuotteiden kategoriat ja blogin sisältö varmistaen, että avainsanoilla on riittävästi hakuja, ja ne ovat relevantteja, eivätkä liian hankalia optimoinnin tekemiselle.

Kannattaa keskittyä niihin avainsanoihin, jotka liittyvät ostamiseen. Esimerkki tästä on “osta MacBook Pro”. Jos käyttäjä etsii tietoa yleiskäsitteellä kuten esimerkiksi “läppäri”, ei hän ole vielä todennäköisesti valmis ostamaan tuotetta.

SEMrush

SEMrush on yksi suosituimmista hakukoneoptimoinnin työkaluista. Sen avulla on helppo löytää kaikki avainsanatutkimuksessa tarvittavat tiedot, jopa maakohtaisesti.

 • SEMrushissa uusien avainsanojen etsimiseen käytetään Keyword Magic Tools -toimintoa. Siinä on suodatin, joka luokittelee avainsanat 4 ryhmään.
 • navigaatio
 • informatiivinen
 • kaupallinen
 • vuorovaikutteinen

SEMrush on erittäin monipuolinen. Avainsanatutkimuksen lisäksi sillä voi

 • tehdä hakukoneoptimoinnin auditointia
 • tarkistaa avainsanojen sijoituksia
 • tarkistaa ulkoisia linkkejä
 • tehdä kilpailija-analyysiä

Amazon Suggest

Amazon Suggestin avulla saadaan kansainväliseen verkkokauppaan pitkän hännän avainsanoja. Pitää ainoastaan syöttää verkkokauppaan liittyvä avainsana ja Amazon tarjoaa luettelon ehdotuksista, jotka liittyvät tähän avainsanaan.

Google Keyword Planner

Google Keyword Planner on kenties tunnetuin avainsanatyökalu. Se kuuluu Google Ads:iin, jota käytetään hakusanamainontaan. Keyword Planner antaa usein vähemmän ehdotuksia kuin muut työkalut, koska se on suunnattu mainostajille, ei hakukoneoptimointiin. Googlen mielestä monet termit eivät sovi mainostamiseen, joten ne eivät myöskään tule vaihtoehtoina näkyviin. Google Keyword Planner antaa dataa hakumääristä ja klikkauskohtaisista hinnoista.

Sivun sisäinen hakukoneoptimointi

Titlet

 • Titleen kannattaa sijoittaa 1-3 keskeistä avainsanaa, joilla sivun halutaan löytyvän.
 • Suositeltava pituus on 50-60 merkkiä, jonka verran Google näyttää tekstistä (välilyönnit mukaan luettuna).
 • Jokaisen sivun titlen pitää olla uniikki.
 • Google teki 16.8.2021 algoritmin päivityksen, jonka myötä Google uudelleenkirjoittaa titlejä hakutuloksissa.

Metakuvaukset

 • Metakuvaus näkyy hakutuloksessa linkin alla olevana kuvauksena.
 • Pitämällä pituus korkeintaan 150-160 merkissä se mahtuu kokonaan Googlen hakutulokseen.
 • Verkkokaupan metakuvauksiin voi laittaa, että ilmaiset toimituskulut.

Kategoriasivujen hakukoneoptimointi

 • Selkeästi nimetyt tuoteryhmät
 • Kannattaa välttää erilaisten tuotteiden laittamista samaan tuoteryhmään.
 • Se on erityisen ongelmallista, jos avainsanojen merkitykset eivät liity läheisesti toisiinsa.
 • Kannattaa siis tehdä jokaiselle tuoteryhmälle oma kategoriansa.

Tuotesivujen hakukoneoptimointi

 • Ei kannata käyttää valmistajan toimittamia tuotteiden tekstejä.
 • Niitä käytetään monessa verkkokaupassa sellaisenaan, joka heikentää niiden näkyvyyttä hakukoneissa.
 • Tämän takia kannattaa kirjoittaa uniikit tuotekuvaukset, joissa kerrotaan tuotteen ominaisuuksista ja eduista.
 • Laittamalla vastaukset yleisimpiin tuotteisiin liittyviin kysymyksiin useammat kävijät ostavat sekä tulee vähemmän tiedusteluja ja palautuksia.

Tuotteelle skeema

Product-skeeman ansioista Googlen hakutuloksiin saadaan laitettua tuotteen hinta, tarjous, arvostelu, varastotilanne jne.

Kuvien hakukoneoptimointi

 • Kuvien hakukoneoptimoinnissa on tiettyjä asioita, jotka pitää huomioida.
 • Kuvien alt-attribuuttia kannattaa käyttää erityisesti, jos kuva toimii linkkinä.
 • Hakukoneoptimoinnissa alt-attribuutit soveltuvat erityisesti kuvahakua varten tapahtuvaan optimointiin.
 • Kuvien hakukoneoptimoinnissa alt-attribuutin lisäksi on muitakin asioita kuten konteksti kuvien ympärille ja strukturoitu data.

Sisäiset linkit

 • Suurissa verkkokaupoissa yksittäiset tuotteet ja alakategoriat voivat olla monen klikkauksen päässä etusivulta, mikä heikentää niiden näkyvyyttä hakukoneissa.
 • Linkitä tuotesivuilta kategoriasivuille.
 • Linkitä yksittäisiltä tuotesivuilta saman aihealueen muille kategoriasivuille
 • Ristiinlinkitä aiheeseen liittyviä tuotesivuja.
 • Ristiinlinkitä kategoriasivut.
 • Kannattaa käyttää murupolkua, koska se edistää sisäistä linkitystä ja auttaa kävijöitä liikkumaan hierarkiassa ylös- ja alaspäin.

Tekninen hakukoneoptimointi

Tekninen hakukoneoptimointi on prosessi, jolla varmistetaan, että web-sivusto täyttää modernien hakukoneiden tekniset vaatimukset. Tärkeitä teknisen hakukoneoptimoinnin elementtejä ovat selaaminen, indeksointi, renderöinti ja web-sivuston arkkitehtuuri.

Hakukoneoptimoinnin auditointi

Hakukoneoptimoinnin auditoinnilla selvitetään kuinka hyvässä kunnossa web-sivusto on. Auditoinnin raporttiin on priorisoitu toimenpiteitä, joita noudattamalla hakukoneoptimoinnin toimivuus paranee.

Latausaikojen optimointi

Google otti kesäkuussa 2021 käyttöön Core Web Vitalsin päivityksen algoritmilleen. Core Web Vitalsit kertovat kuinka hyvä reaalimaailman käyttäjäkokemus verkkosivulla on. Ne kertovat latausajoista, paljonko menee aikaa, että sivu on vuorovaikutteinen sekä kuinka vakaasti sisältö pysyy latauksen aikana paikallaan.

Screaming Frog SEO Spider

Screaming Frog SEO Spider on hakukoneoptimoinnin auditoinnin ohjelmisto, joka asennetaan työasemaan. Itse asiassa se on botti, joka selaa koko sivuston läpi ja etsii ongelmia. Screaming Frog on siis suunniteltu virheiden löytämiseen. Screaming Frog kertoo esimerkiksi

 • rikkinäisten linkkien määrän
 • puuttuvien kuvien määrän
 • puuttuvien metakuvausten määrän
 • kuinka monelta sisältösivulta puuttuu H1-pääotsikko

Taksonomiat

On hyödyllistä ottaa käyttöön uusia taksonomioita eli luokittelutapoja. Verkkokaupoissa tuoteryhmät ovat oletuksena oleva taksonomia, mutta varsinkaan isommissa verkkokaupoissa se harvoin riittää.Tuoteryhmien lisäksi voidaan ottaa käyttöön tällaisia taksonomioita:

 • brändi
 • materiaali
 • tuotteen väri
 • tyyli
 • käyttökohde
 • kohderyhmä

Kannattaa tehdä listaussivuja taksonomioiden avulla. Listaussivulla listataan taksonomialla luokiteltuja tuotteita, esim. materiaalin perusteella. Tällä voidaan vähentää hierarkisuutta.

Taksonomioita voidaan käyttää tekemään automaattisia suositteluja ja linkityksiä. Esimerkiksi voidaan linkittää tuotesivulta saman värisiin, tyylisiin tai käyttökohteeltaan saman tuoteryhmän tuotteisiin. Kannattaa tehdä listaussivujen taksonomioiden yhdistelmä, joilla tehdään hakukoneissa hakuja. Esimerkiksi voidaan tehdä värin ja tuoteryhmän yhdistäviä listaussivuja.

Verkkokaupan rakenne

 • Verkkokaupan arkkitehtuuria voi parantaa tekemällä selkeän yksinkertainen rakenne.
 • Se on tärkeä asia hakukoneoptimoinnin, käytettävyyden ja indeksoinnin kannalta.
 • Nyrkkisäännön mukaan etusivulta pitäisi päästä mille tahansa tuotesivulle korkeintaan kolmella klikkauksella etusivulta.
 • Tällä parannetaan käyttäjäkokemusta ja vähennetään välitöntä poistumusprosenttia, joka johtuu turhauttavasta navigoinnista verkkokaupassa.
 • Kannattaa vähentää hierarkiaa poistamalla turhat kategoriat, koska liian syvä hierarkia voi saada Googlen väheksymään alempia kategorioita.
 • Kannattaa välttää tynkäkategorioita eli niitä kategorioita, joissa on vain yksi tuote.

Looginen URL-rakenne

 • Loogisesta URL-rakenteesta on hakukoneoptimoinnin lisäksi hyötyä myös analytiikassa ja uudelleenmarkkinoinnissa.
 • Kategoriasivulla looginen osoite on kauppa.fi/kategoria/alikategoria/ ja tuotesivulle kauppa.fi/tuote/tuote123.
 • Tuotesivuilla ei kannata sisällyttää kategoriaa osoitteeseen, koska kategorioihin voi tulla muutoksia.
 • Looginen ja pysyvä URL-rakenne auttaa vähentämään uudelleenohjausten määrä tulevaisuudessa.

Teknisen hakukoneoptimoinnin ongelmien korjaaminen

Liikaa sisältösivuja

Joissakin verkkokaupoissa on vain yksinkertaisesti paljon myytäviä tuotteita. Koska jokainen näistä tuotteista vaatii omaa sivunsa, tulee verkkokauppaan paljon sisältösivuja. Toisinaan myös variaatiot samasta tuotteesta

Tuhansien sisältösivujen laajuus on haaste teknisessä hakukoneoptimoinnissa. Suuri sisältösivujen määrä voi vaikuttaa selausbudjettiin. Selausbudjetti on niiden sivujen määrä, joita Googlen botti selaa ja indeksoi web-sivustolla tietyn ajan kuluessa. Selausbudjetti on tärkeä, koska jos Google ei indeksoi sivua, ei ko. sivulla olevat avainsanat voi saada sijoitusta. Suurimmassa osassa web-sivustoista ei tarvitse huolehtia selausbudjetista. Jos verkkokaupassa yli 10 000 sivua, Googlella voi olla vaikeuksia löytää niitä kaikkia.

Lisäksi suuri sivujen määrä tekee haasteelliseksi uniikin sisällön kirjoittamisen jokaiselle sisältösivulle. Mitä enemmän sivuja on, sitä suurempi riski on, että on päällekkäistä sisältöä.

Kuinka korjataan?
 • Ennen poistamista kannattaa tarkistaa Google Analyticistä, että poistettavat sivut eivät tuo yhtään kävijäliikennettä.
 • Noindex-tagilla voidaan estää hakukoneita indeksoimasta sisältösivua.
 • Robots.txt:llä voidaan disallow-komennolla blokata osoitepolkuja boteilta.

Päällekkäinen sisältö

 • Päällekkäinen sisältö on yksi tyypillisimmistä verkkokaupan hakukoneoptimoinnin ongelmista. Tämä johtuu
 • Verkkokauppa luo jokaiselle valikossa olevalle tuotteelle tai ryhmälle oman URL-osoitteen.
 • Jokaisesta tuotteen variaatiosta on oma sivu.
 • Verkkokaupan toistuvia, yli sata sanaa sisältäviä tekstikappaleita.
Kuinka korjataan?
 • Noindex-tagi on ensisijainen niille sivuille, jotka eivät tuo kävijäliikennettä, mutta aiheuttavat päällekkäiseen sisältöön liittyviä ongelmia.
 • Jos on kaksi tai useampi sivua, joiden sisältö identtinen tai lähes indenttinen, voidaan kanonisella url:lla kertoa hakukoneille mikä niistä on “oikea” versio.

Vähäinen sisältö

Vähäinen sisältö on tyypillinen ongelma verkkokaupoissa, koska on haasteellista kirjoittaa uniikkia sisältöä monille samankaltaisille tuotteille. Asian voi korjata kirjoittamalla yksilöllisiä tuotekuvauksia, joissa on vähintään 500 sanaa.

Sivuston ulkopuolinen hakukoneoptimointi

Web-sivuston ulkopuoliseen hakukoneoptimointiin sisältyy avainsanojen sijoituksiin vaikuttavat asiat, jotka tehdään web-sivuston ulkopuolella.

Ulkoiset linkit

 • Kannattaa tutkia onko web-sivustoja, joista on linkit kilpailijoiden verkkokauppoihin, mutta ei omaan.
 • Kannattaa pyytää tuotteen valmistajaa linkittämään omaan verkkokauppaan, koska valmistajat usein listaavat jälleenmyyjät.

Sisältömarkkinointi

Sisällön julkaisu verkkokaupan blogissa

Verkkokauppaan kannattaa lisätä blogi sisältömarkkinointia varten, joka on samassa domainissa kuin verkkokauppa. Blogiin voidaan laittaa niitä aiheita, jotka eivät sovi kovin hyvin verkkokaupan tuoteryhmiin tai tuotesivuille.

 • valintaoppaiden kirjoittaminen
 • artikkelit miten tuote on ratkaissut asiakkaan ongelman
 • asiakkaiden kertomukset
 • vinkit käyttämiseen
 • huolto-ohjeet

Pysyvät sesonki- ja kampanjasivut

 • On hyödyllistä tehdä vuodenaikaan sopiva sesonkisivuja, joista asiakkaat saavat lahjaideoita.
 • Ei kannata poistaa sesonki- tai muuten toistuvien kampanjoiden sivuja, jotta ne löytyvät valmiina Googlen indeksistä kun ensi vuoden kampanja alkaa.